Dyżury specjalistów w Ośrodku Poradnictwa Interwencji Kryzysowej

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-09-11 08:39

Dyżury specjalistów Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie  w powiecie konińskim we wrzeniu 2015 r.

Poniżej znajduje się tabela z aktualnym harmonogramem spotkań ze specjalistami OPRIK w poszczególnych gminach

Harmonogram spotkań

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego