Aktywny Samorząd MODUŁ II

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-08-24 11:56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż:
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 25.08.2015 do dnia 10.10.2015 – bez możliwości jego przywrócenia
Wypłata dofinansowań w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego do dnia 31.01.2016
Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bądź zakresu realizowanego programu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON.

Załączniki:

REGULAMIN
Wniosek Moduł II 
Zaświadczenie z uczelni
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Kalkulacja kosztów dodatku
Oświadczenie moduł II dot. ilości sem. i wkładu własnego
Wkładka kolejny kierunek

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego