Szkolenia dla członków rodzin osób niesamodzielnych

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-07-23 11:29
Plakat

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z partnerami PCPR w Koninie oraz firmą Fermintrade serdecznie zapraszają członków rodzin osób niesamodzielnych z Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego na:
•    Szkolenia z psychologiem  podnoszące kompetencje osobiste
•    Szkolenie nowoczesne terapie, wspomaganie rozwoju osoby niesamodzielnej.
•    Szkolenie: seksualność osób niesamodzielnych
•    Szkolenie rehabilitacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy na temat prawidłowego pielęgnowania osoby niesamodzielnej, wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, ćwiczeń rehabilitacyjnych możliwych do wykonania w domu
•    Szkolenie: trening umiejętności społecznych
•    Szkolenie: AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca
•    Szkolenie: Integracja sensoryczna na co dzień
•    Szkolenie z praw dotyczących sytuacji osób niesamodzielnych i ich rodzin
oraz na indywidualne poradnictwo wyżej wymienionych specjalistów

Ilość miejsc na szkolenia ograniczona.
Zapisy: 604 958 787
    Okres realizacji projektu: czerwiec – listopad 2020

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego