PLAN AWARYJNY

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-05-03 14:29

Nie możesz liczyć na wsparcie najbliższych?
Nie załamuj się!
Czekają na Ciebie Specjaliści i Specjalistki z Organizacji Społecznych.
Feminoteka wraz z Antyprzemocową Siecią Kobiet i działaczkami akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland stworzyły specjalną Mapa miejsc pomocy dla kobiet doświadczających przemocy: znajdziesz tam pomoc najbliżej.
Twojego domu!

 

Pobierz ulotkę

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego