Zawieszenie zajęć w palcówkach

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-05-11 10:51

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zawiesza się działalność na terenie województwa, do 24.05.2020r.

1. placówkach wsparcia dziennego
2. centrach integracji społecznej
3. klubach integracji społecznej
4. dziennych domach i klubach seniora
5. środowiskowych domach samopomocy
6. warsztatach terapii zajęciowej

 

 

 

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego