Zakończono konsultacje

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-05-15 11:14

Zakończono konsultacje społeczne, których przedmiotem była „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2022". Procedurę wszczęto uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego nr 44/2015, z dnia 18 marca 2015 r. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 01.04.2015 roku do dnia 14.04.2015 roku

 

Poniżej prezentujemy raport z konsultacji

RAPORT

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego