„Mogę więcej! edycja 7”

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-10-16 08:38
plakat

Od września do listopada ponad sto osób bierze udział w projekcie „Mogę więcej! edycja 7” realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie oraz jej partnera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.  
Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne z powiatów:  konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego oraz miasta Konina. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej wielokierunkowej oferty  rehabilitacyjnej dla w/w osób niepełnosprawnych. Jego uczestnicy korzystają z następujących indywidualnych form terapii: alternatywne metody komunikowania się, terapia logopedyczna, fizjoterapia, terapia taktylna, integracja sensoryczna, hipoterapia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.

Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Marianowie i podopieczni Fundacji „Otwarcie” biorą także udział w zajęciach grupowych: zooterapii oraz koncertach relaksacyjnych.  
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego