Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd" Moduł I rok 2019

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-06-04 10:54

Ruszył nabór wniosków na Akktywny samorząd Moduł I

Wnioski można składać do 30 wrzesnia 2019r.

Regulamin na 2019 rok

Obowiązujące wzory załączników:

I Obszar A – likwidacja bariery transportowej

zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru A zadanie 1
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru A zadanie 2
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie/zapotrzebowanie na usługi tłumacza j. migowego
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru A zadanie 4
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
II Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru B zadanie 1 (kończyny)
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru B zadanie 1 (wzrok)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu
 
zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu
 

 zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru B zadanie 3 (wzrok)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru B zadanie 4 (słuch)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
 III Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się


zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oferta cenowa
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru C zadanie 3
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
Oferta cenowa
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru C zadanie 4
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

- oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

 

- skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym
Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek „O” – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

 
Zaświadczenie lekarskie dla obszaru C zadanie 4
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 
IV Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
 

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Oświadczenie o wysokości dochodów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zaświadczenie z placówki

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego