Otwarci i aktywni! z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-05-29 15:09
plakat

Otwarci i aktywni! z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie

Od kwietnia 2019 do listopada 2020 Fundacja „Otwarcie” wraz z partnerami: PCPR w Koninie, Szkołą Podstawową Nr 1 oraz Fermintrade realizuje projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowany do osób niepełnosprawnych i ich bliskich – przede wszystkim podopiecznych Fundacji
A w nim:
- warsztaty z psychologiem podnoszące kompetencje społeczne i interpersonalne dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców/opiekunów, rodzeństwa oraz wolontariuszy
- indywidualne poradnictwo/terapia psychologiczna dla osób niepełnosprawnych, ich bliskich oraz wolontariuszy
- zajęcia artystyczno-integracyjne: teatralne i plastyczne
- warsztaty integracyjno-teatralne
- zajęcia Poznajcie nas!
- zajęcia sportowo-taneczne
- wyjazd integracyjny
- wsparcie specjalistyczne: fizjoterapia, hipoterapia, terapia logopedyczna

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu: Tel. 604 958 787

 

 

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego