Zmian trerminu naboru wniosków Aktywny Samorząd - Moduł II

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-04-30 12:43

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła  decyzję o zmianie terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II tj. wnioski w ramach Moduł II przyjmowane będą do dnia 10 października 2015r.

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego