Superwizja w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-04-23 11:14

Superwizja w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej  w Ślesinie w godzinach od 9.30 do 14.00, odbędzie się pierwsza z cyklu czterech superwizji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizatorem superwizji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a jej realizatorem Fundacja Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego