Podsumowanie konferencji Licheń 2019

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-04-18 13:07
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencjaSeminarium Estonia
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja

W dniach 10-11 kwietnia br. Powiat Koniński był  Gospodarzem  II  Ogólnopolskiego  Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek – dziecko”.  Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu  zaprosili organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, jak również wszystkie osoby zainteresowane tematyką wsparcia dziecka i rodziny. do udziału w  Jego głównym celem jest poznanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i inspirowanie się wystąpieniami prelegentów. Konferencja była  próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób części samorządów udaje się dobrze realizować wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe kierunki w obszarze wsparcia dzieci i pieczy zastępczej. Wzięło w niej udział ok. 180 osób z całej Polski, reprezentowane było 15 województw.
W Spotkaniu zaszczyciła obecnością  pani Marta Urbańska, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka oraz w imieniu Minister pani Elżbiety Rafalskiej  wystąpiła  Naczelnik Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Katarzyna Napiórkowska .
Otwarcia Konferencji dokonali starosta Koniński pan Stanisław Bielik, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego pan Janusz Stankiewicz oraz pani  Beata Danielczuk, Członek Zarządu Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
O pieczy  zastępczej  i ofercie w powiecie konińskim  mówiły Elżbieta Sroczyńska , dyrektor PCPR oraz Dorota Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
Organizacja Konferencji, jak i proponowany jej merytoryczny zakres sprzyjały dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń, dzielenia się praktykami z całej Polski w zakresie organizacji pieczy zastępczej.  
Goście i uczestnicy  mieli tez okazję do zwiedzenia Bazyliki w Licheniu oraz wysłuchania koncertu Konińskiego Zespołu Kameralnego AD-LIBITUM  oraz obejrzenia spektaklu tanecznego w wykonaniu Szkoły Tańca RYTMIX

Film promocyjny - Konferencja "Kierunek - Dziecko" - pobierz

                                     "Rodziny nie z przypadku" - pobierz

Ocena konferencji w kraju - MOPS Gdynia

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego