Zaproszenie na bezpłatne spotkania „Grupy Wsparcia”

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-01-22 12:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
 w Ślesinie

Zapraszają

Na bezpłatne spotkania

„Grupy Wsparcia”

Grupa przeznaczona jest dla kobiet doświadczających przemocy ze strony członków rodziny lub bliskich bez określonej granicy wieku. Głównym celem Grupy Wsparcia jest zmiana dotychczasowej sytuacji osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Grupa pozwala na spotkanie osób doświadczających podobnych trudności, wzajemne udzielanie sobie wsparcia, dzielenie się doświadczeniami, szukanie wspólnych rozwiązań, doskonalenie swojego psychicznego funkcjonowania i zwiększenia skuteczności swoich działań.

 

Zajęcia mają formę warsztatową. Odbywać się będą raz w tygodniu w  Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w  Ślesinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel. (063) 270-44-30, 0512 493-486

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego