Nabór wniosków do programu

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-02-26 08:34

Zakończono nabór wniosków beneficjentów do programu Wyrównywania Różnic Między Regionami

 

Ruszył nabór wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami". Wnioski dotyczące obszarów B, C, D programu przyjmowane będą w terminie do 22 lutego 2019 roku.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

 Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

 1. obszar B – 50% kosztów, do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 2. obszar C – 50% kosztów, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

 3. obszar D – na likwidację barier transportowych 70% kosztów dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 80% kosztów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z zastrzeżeniem:

  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

  3. 250.000,00 zł dla autobusów;

Wnioski należy składać do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Aleje 1 Maja 9,
62-510 Konin,

Tomasz Kubalak
Koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji
pokój 468,  tel. 63 243 03 10

 

Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl lub pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Załączniki:

 1. Procedury - pobierz

 2. Wniosek - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego