Wizyta studyjna WTZ Paprotnia w spółdzielniach socjalnych

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-10-17 12:45
zdjęcie
zdjęcie

 

W wizycie studyjnej w dniach 24-25.09.2018r. brało udział 12 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Paprotni Stowarzyszenia Razem Aktywni.
W ramach wizyty studyjnej odwiedzili kilka spółdzielni socjalnych,  w których przedstawiono zasady funkcjonowania każdej z poszczególnych spółdzielni, wykonywane produkty, rodzaj świadczonych usług.
Odwiedzili następujące spółdzielnie: w Gnieźnie, Wągrowcu, Gajewie i Poznaniu

Uczestnicy i ich rodzice mieli możliwość zobaczenia specyfiki pracy i funkcjonowania poszczególnych spółdzielni. Mogli się przekonać, że osoba niepełnosprawna może być pełnowartościowym pracownikiem. Wyjazd ubogacił ich w nowe doświadczenia.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego