Dzięki rehabilitacji "Mogę więcej "

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-09-27 14:11
plakat

 

Od września do listopada ponad sto osób weźmie udział w projekcie „Mogę więcej! edycja 6” realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie oraz jej partnerów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Gminę Sompolno.  Są to osoby niepełnosprawne z powiatów:  konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego oraz miasta Konina. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej wielokierunkowej oferty  rehabilitacyjnej dla w/w osób niepełnosprawnych. Jego uczestnicy skorzystają z następujących indywidualnych form terapii: alternatywne metody komunikowania się, terapia logopedyczna, fizjoterapia, terapia taktylna, integracja sensoryczna, hipoterapia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.
Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Marianowie wezmą udział w zajęciach grupowych: alpako/dogoterapii oraz koncertach relaksacyjnych.  Dźwięki gongów oraz mis zabrzmią także w siedzibie Fundacji „Otwarcie” dla jej podopiecznych.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego