Nabór AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-12 07:57

Ruszył nabór wniosków na Akktywny samorząd Moduł II

Wnioski składać należy poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski można składać do 30 marca 2019r.

 

Obowiązujące wzory załączników:

1. Wniosek

2. Kalkulacja kosztów dodatku zał. nr 1

3. oświadczenie o dochodach zał nr 2

4. zaświadczenie z uczelni zał nr 3

5. oświadczenie dot ubiegania się o dofinansowania zgodnie z miejscem zamieszkania - zał nr 4

6. oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów - zał 5

7. zaświadczenie o zatrudnieniu - zał 6

Załaczniki (oprócz samego wniosku,który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW. W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podspis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego