Raport z konsultacji społecznych rozwoju pieczy zastępczej

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-08-21 11:19

Konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020

Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2018 roku podjął uchwałę nr 562/2018 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020.
Konsultacje mające środowiskowy charakter trwają w dniach 27 lipca 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii przez instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag na adres: sekretariat@pcpr.konin.pl lub drogą pocztową: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul.Aleje 1 Maja 9

Treść programu do pobrania
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

 

Zakończono konsultacje w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020

Treść dokumentu do pobrania
RAPORT

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego