„Siła rodziny” edycja IV

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-06-21 10:39
plakat

 

Fundacja na Recz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” oraz partner projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają rodziców/opiekunów oraz rodzeństwo osób niepełnosprawnych (mieszkańców subregionu konińskiego) do udziału w projekcie „Siła rodziny” edycja IV

Okres realizacji projektu: czerwiec – listopad 2018

Działania projektu:
- indywidualna terapia/konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów oraz rodzeństwa osób niepełnosprawnych
- warsztaty z psychologiem dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych

Koordynator projektu: 694 450 531

Czas trwania projektu: czerwiec-listopad 2018

„Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego”

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego