Aktywizacja osób młodych bez pracy

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-03-13 12:35

 

plakat

 

Nabór na doposażenie stanowiska - pobierz

Nabór szkolenia grupowe - pobierz

Nabór bon na zasiedlenie - pobierz

Nabór POWER - pobierz

Nabór dotacje na działalność - pobierz

Nabór prace interwencyjne - pobierz

Nabór na szkolenia indywidualne - pobierz

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego