Rusza nabór na Aktywny Samorząd - Moduł I

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-03-14 13:19

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:

•             od 06.03.2018 r. do 31.05.2018 r.

•             od 01.06.2018 r. do 30.08.2018 r.

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

(co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Wnioski Moduł I

Regulamin 2018

Wnioski dla osób pełnoletnich

 1. Wniosek ON A1
 2. Wniosek ON A2
 3. Wniosek ON B1_B2
 4. Wniosek ON C2_C3_C4
 5. Wniosek ON D

Wnioski dla podopiecznych

 1. Wniosek ON podopieczny A1
 2. Wniosek ON podopieczny A2
 3. Wniosek ON podopieczny B1_B2
 4. Wniosek ON podopieczny C2_C3_C4

Załączniki

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania MODUŁ I C2
 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania MODUŁ I C3
 3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania MODUŁ I C4
 4. Zaświadczenie lekarskie A1
 5. Zaświadczenie lekarskie B1_B2 narząd wzroku
 6. Zaświadczenie lekarskie B1_B2 narząd ruchu
 7. Zaświadczenie lekarskie C3_C4
 8. Kosztorys C3
 9. Oferta C3
 10. Kosztorys C4
 11. Oferta C4
 12. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 13. Zaświadczenie z placówki
 14. Oświadczenie o dochodach
 15. Oświadczenie pełnomocnika
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego