Rusza nabór na Aktywny Samorząd - Moduł II

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-03-05 14:21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż zgodnie z Regulaminem rozpatrywania wniosków w 2018 r. w ramach pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” wniosku w ramach Modułu II składać można do dnia 30.03.2018r. 

Poniżej dostępne formularze:

  1. Regulamin - pobierz
  2. wniosek - pobierz
  3. zał. nr 2 oświadczenie o dochodach - pobierz
  4. zał. nr 3 zgoda na przetwarzanie danych - pobierz
  5. zał. nr 4 zaświadczenie z uczelni - pobierz
  6. zał. nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz
  7. zał. nr 6 oświadczenie dot. ilości semestrów - pobierz
  8. zał. nr 7 kalkulacja kosztów dodatku - pobierz
  9. zał. nr 8 oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz
  10. wkładka na kolejny kierunek - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego